Young English Master

Język angielski

05
02
03

Nauka języka obcego może być wspaniałą zabawą i przygodą, a gry i zabawy językowe zmotywują dziecko do aktywności oraz przyswojenia nowych zagadnień w prosty i przyjemny sposób. Niezwykle ważne jest wspieranie młodego człowieka w rozwijaniu umiejętności językowych oraz rozwijanie pozytywnych postaw wobec nauki języka i zdobywania wiedzy. Znajomość słownictwa, gramatyki, zwrotów z życia codziennego czy umiejętność komunikowania się w prostych sytuacjach, to tylko niektóre umiejętności, które nabędzie Young English Master.

Jakie korzyści z uczęszczania na zajęcia będzie miał
„Young English Master”?

Poszerzy zasób słownictwa

Dzięki ciekawym zajęciom, opartym na metodach działających na różne zmysły, dziecko zwiększy swój zasób słownictwa.

Pozna i utrwali zagadnienia gramatyczne

Gramatyka nie musi być wcale nudna i żmudna. Będzie podawana i utrwalana w rozmaity sposób.

Pozna typowe zwroty

Stawiamy na dobrą komunikację, niezbędną w życiu codziennym, także podczas podróży i turystyki. Dlatego kładziemy nacisk również na praktykę językową, dotyczącą różnych sytuacji życiowych.

Zdobędzie motywację do nauki języka

Użyteczność poznawanej wiedzy i atmosfera sprzyjająca uczeniu się pozwolą odnaleźć motywację wewnętrzną.

Nabywanie umiejętności będzie odbywać się w sposób intuicyjny poprzez kontakt z językiem angielskim w przyjaznych warunkach oraz z wykorzystaniem technik aktywizujących, aby zwiększyć kompetencje językowe dzieci, ich kreatywność oraz motywację do nauki języka. 

0001

Informacje organizacyjne o zajęciach

Wiek

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do V i VI klasy szkoły podstawowej.

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się we wtorki od września do końca czerwca (tak, jak trwa rok szkolny) o godz. 16:00.

Czas trwania

Zajęcia trwają dwie jednostki lekcyjne, tj. 1,5 godziny zegarowej (90 minut).

Koszt

1 zajęcia kosztują 60 zł.
Koszt miesięczny zależy od liczby zajęć w danym miesiącu i podany jest w harmonogramie dołączonym do umowy. Zajęcia nie odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy).

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Archipelagu Rozwoju przy Alei Mickiewicza 23. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji znajdują się w zakładce Kontakt.

Liczebność grupy

Stawiamy na komfort edukacyjny Państwa dzieci, dlatego tworzymy małe grupy (ok. 8 osób). Dzięki temu możliwy jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Prowadząca

mgr Izabela Kulasek

Sposób rezerwacji

W celu rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę za zajęcia wrześniowe w wysokości 120 zł.

Konto do wpłaty: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, Young English Master). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com, celem kontaktu i sporządzenia umowy – zostanie przekazana Państwu umowa wraz z harmonogramem zajęć. 

Informacje dodatkowe

Grupa powstanie przy minimum 7 zgłoszonych uczestnikach, jeżeli grupa nie zostanie utworzona, wpłacone środki zostaną Państwu zwrócone.

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media