Warsztaty
notowania graficznego

dla młodzieży i dorosłych

img_20221008_123102_optimized
notowanie-002
notowanie-003

Na czym polega
notowanie graficzne?

Notowanie graficzne (z ang. sketchnoting) polega na sporządzaniu wizualnych notatek, które wspomagają efektywne uczenie się. Dzięki notatkom wizualnym i podwójnemu kodowaniu słów i obrazu, możemy zapamiętywać na dłużej. Jednocześnie uczenie się staje się ciekawe i twórcze.

Dla kogo są warsztaty notowania graficznego?

  • Dla młodzieży, która chce efektywniej się uczyć, odnosić sukcesy w szkole, dobrze poradzić sobie na egzaminie ósmoklasisty lub na egzaminie maturalnym. 
  • Dla studentów, którzy przygotowując się do sesji mają poradzić sobie z zapamiętaniem dużych partii materiału.
  • Dla trenerów i osób dzielących się swoją wiedzą z innymi, by ich działania były sprawniejsze i efektywniejsze.
  • Dla menadżerów i szefów, chcących lepiej zarządzać wiedzą w firmie.
  • Dla rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w procesie uczenia się.
  • Dla osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem oraz mediami społecznościowymi w różnych firmach i instytucjach.
  • Dla dorosłych, którzy wyznają zasadę, że uczymy się przez całe życie i pragną to robić jeszcze skuteczniej.  
myślenie wizualne01

Kamienie milowe warsztatów

Zasady

Uczestnik pozna zasady tworzenia notatek graficznych.

Elementy notatek graficznych

Nauczy się podstawowych elementów do tworzenia notatek (symbole, postacie, banery i kontenery).

Notatka graficzna

Uczestnik warsztatów zastosuje to, czego się nauczył do stworzenia przykładowej notatki graficznej.

Myślenie wizualne, bo tak też bywa określana praca z notowaniem graficznym, wiąże się z wieloma korzyściami, które daje twórcom.

Zarówno dzieci, jak i dorośli, chętnie angażują się w tę metodę, gdy ją tylko opanują. Pomaga ona skupić się na przyswajanych treściach. Nie wymaga ona wcale zdolności artystycznych, czy rysunkowych. Dzięki opanowaniu prostego alfabetu wizualnego, podstawowych symboli i elementów organizujących treści, już po dwóch godzinach nauki, uczestnicy są w stanie stworzyć swoją pierwszą wizualną notatkę. Dodatkowo notowanie graficzne daje poczucie sprawstwa,  wzmacnia poczucie wartości i wyzwala kreatywność. Uczestnicy zajęć tak są pochłonięci zadaniami, że doznają stanu satysfakcji i uskrzydlenia (ang. flow), znanego z koncepcji psychologii pozytywnej i psychologii motywacji, opisanej przez Mihalya Csíkszentmihályiego, który przyczynia się do budowania motywacji wewnętrznej.

sketchnoting

"Nie pracuj ciężej, pracuj mądrzej."
Barbara Oakley

Informacje organizacyjne o zajęciach

Wiek

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży (od 13 lat) i dorosłych. Pracujemy w grupie ok. 10 osób.

Termin i miejsce warsztatów

Zajęcia odbędą się:
19 listopada 2022 (sobota) w godz. 9:00-12:30
w Archipelagu Rozwoju w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Drugie śniadanie

W czasie warsztatów przewidziana jest przerwa śniadaniowa. Zapewniamy przekąski.

Prowadząca

mgr inż. Karolina Skotarczak-Dobrzyńśka

Koszt warsztatów

Koszt warsztatów 200 zł

Materiały

Zapewniamy wszelkie potrzebne artykuły papiernicze podczas zajęć.

Sposób rezerwacji

Liczba miejsc ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą za warsztat w wysokości 200 zł na konto: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz „Warsztaty notowania graficznego”). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com w celach kontaktu.

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media