Warsztaty

rozwijające kompetencje miękkie

Jednorazowe grupowe warsztaty rozwijające kompetencje miękkie, niezwykle ważne w codziennym życiu i na rynku pracy.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję rozwijać takie kompetencje, jak: komunikacja, współpraca, elastyczność, uczenie się przez całe życie (lifelong learning), czy rezyliencja (odporność psychiczna). Warsztaty mają charakter praktyczny i tematyczny. Uczestnicy zmierzą się z praktycznymi ćwiczeniami i będą proponować różne rozwiązania dla przedstawionych studiów przypadków.

business-3639565_960_720

Różne formy warsztatów dostosowane do profilu odbiorców

Młodzież

Kształcenie umiejętności przydatnych w planowaniu ścieżki kariery zawodowej i kształtowania swojej samoświadomości.

Dorośli - pracownicy i poszukujący pracy

Rozwijanie kompetencji miękkich kluczowych na rynku pracy.

Przedsiębiorcy i pracodawcy

Doskonalenie kompetencji miękkich, by łatwiej, efektywniej i skuteczniej zarządzać zespołem w pracy.

Informacje organizacyjne

Wiek

Wiek zależy od profilu odbiorców.
Młodzież począwszy od uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej po uczniów szkół ponadpodstawowych.
Warszaty dla dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Terminy i miejsce sesji

Terminy będą proponowane na bieżąco.Warsztaty odbywają się w salach szkoleniowych Archipelagu Rozwoju (Mickiewicza 23).

Czas trwania

Czas trwania jednorazowych warsztatów wynosi: 120 minut.

Indywidualizacja

W celu indywidualizacji zajęć i ze względu na ich specyfikę pracujemy w grupach około 6 osób.

Prowadząca

mgr Justyna Zabel

Koszt pakietu

Koszt warsztatu na osobę: 100 zł

Sposób rezerwacji

Liczba miejsc ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą za warsztat w wysokości 100 zł na konto: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko uczestnika oraz „Warsztaty kompetencje – młodzież lub dorośli lub pracodawca”). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com w celach kontaktu.

W sytuacji, gdy nie zgłosi się minimalna liczba uczestników, środki finansowe zostaną Państwu zwrócone.

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media