Młody Architekt

0002
0003
0004

Znajomość zasad projektowania i prace manualne kształtują wrażliwego, mądrego człowieka wyczulonego na piękno i estetykę. Uczą logicznego myślenia, skupienia i trenują uważność.

Dzieci i młodzież poznają zagadnienia przestrzenne poprzez zajęcia manualne w siedzibie Archipelagu Rozwoju oraz w plenerze. Tworzą bryły przestrzenne, makiety, rysunki, projekty i grafikę komputerową. Zasad i teorii uczą się poprzez zabawę, m.in. grę terenową.

Jakie korzyści z udziału w zajęciach będzie miał
„Młody Architekt”?

Ukształtuje świadomość przestrzenną

Praca z bryłami, spoglądanie na świat z różnych perspektyw rozwinie niezwykle ważną inteligencję przestrzenną.

Zrozumie zjawiska urbanistyczne

Poprzez analizę funkcji różnych przestrzeni i obiektów w miastach, ukształtuje świadomość związaną z projektowaniem, uwzględniającym różne potrzeby mieszkańców.

Poszerzy zdolności manualne

Częsta praca z projektem będzie wymagała ćwiczeń manualnych: modelowania, wycinania, sklejania. Będziemy trenować dokładność.

Rozwinie kreatywność

Projektowanie, rysunek i rzeźba wyzwolą w dziecku pokłady kreatywności.

Wykształci poczucie dobrego smaku w obszarze projektowania graficznego

Poznawanie architektury i sztuki światowej spawi, że uczestnik zajęć wykształci w sobie większą świadomość w ocenie otoczenia.

Nabędzie nawyk wykorzystywania komputera do rozwijających zajęć

Pozna podstawowe narzędzia graficzne do projektowania, co poszerzy jego spektrum zainteresowań w świecie cyfrowym.

Co roku realizujemy nowy (inny) program dostosowany
do potrzeb indywidualnych uczestników.

Informacje organizacyjne o zajęciach

Wiek

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-13 lat.

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 17:45 od września do końca czerwca (tak, jak trwa rok szkolny)

Czas trwania

Zajęcia trwają dwie jednostki lekcyjne, tj. 1,5 godziny zegarowej (90 minut).

Koszt

1 zajęcia kosztują 60 zł.
Koszt miesięczny zależy od liczby zajęć w danym miesiącu i podany jest w harmonogramie dołączonym do umowy. Zajęcia nie odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy).

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Archipelagu Rozwoju na Mickiewicza 23. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji znajdują się w zakładce Kontakt.

Liczebność grupy

Stawiamy na komfort edukacyjny Państwa dzieci, dlatego tworzymy małe grupy (ok. 8 osób). Dzięki temu możliwy jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Prowadząca

mgr inż. arch. Klaudia Skotarczak

Sposób rezerwacji

W celu rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę za zajęcia wrześniowe w wysokości 120 zł.

Konto do wpłaty: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, Młody Architekt). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com, celem kontaktu i sporządzenia umowy – zostanie przekazana Państwu umowa wraz z harmonogramem zajęć. 

Informacje dodatkowe

Grupa powstanie przy minimum 7 zgłoszonych uczestnikach, jeżeli grupa nie zostanie utworzona, wpłacone środki zostaną Państwu zwrócone.

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media