Mistrz Języka

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego

2022-05-19 Mistrzowie Języka
244345896_1256741688121687_5947580500925973239_n
02

Co wpływa na to, że dziecko realizuje swoje pomysły, śmiało wyraża swoje zdanie?
Co powoduje, że dziecko potrafi dobrze funkcjonować w grupie, zaistnieć na forum klasy?
Co sprawia, że dziecko rozumie rzeczywistość, w której funkcjonuje i aktywnie podejmuje wyzwania, jakie stawia przed nim szkoła?
Odpowiedź to: sprawność językowa!

Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od dziecka znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka. Zajęcia o nazwie „Mistrz Języka” wspierają rozwój i wzrost kompetencji językowych uczestników warsztatów. Chcemy by nasi podopieczni mieli świadomość głównych typów interakcji słownej. Ważna jest dla nas również znajomość pewnego zakresu tekstów literackich. Staramy się by dzieci rozpoznawały główne cechy rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz by rozumiały zmienność języka i opanowały sposoby porozumiewania się w różnych kontekstach.

03

Dzięki naszym działaniom Twoje dziecko

Osiągnie samodzielność

Stanie się samodzielne w uczeniu się języka polskiego.

Udoskonali pisanie
i czytanie

Będzie słuchać i czytać ze zrozumieniem oraz tworzyć różne formy wypowiedzi.

Przygotuje się
do egzaminu ósmoklasisty

Będzie trenować z arkuszem egzaminacyjnym, dzięki czemu przygotuje się merytorycznie i mentalnie do egzaminu ósmoklasisty.

Pozna narzędzia nowych technologii

Będzie mądrze korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu podniesienia kompetencji językowych.

Stanie się kreatywne

Rozwinie kreatywność, która jest niezwykle ważna w osiągnięciu sprawności językowej.

Zbuduje motywację wewnętrzną

Pozna zasady skutecznej komunikacji. Nauczy się asertywnego wyrażania własnych uczuć. Doceni wartość uczenia się.

Co roku realizujemy inny (nowy) program zajęć dostosowany
do potrzeb indywidualnych uczestników.

Informacje organizacyjne o zajęciach

Wiek

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do V-VI klasy oraz VII-VIII.

Poziomy zaawansowania

Organizujemy dwa poziomy zaawansowania:
Grupa 1: V-VI klasa
Grupa 2: VII-VIII klasa

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się od września do końca maja w młodszej grupie, do końca czerwca w starszej.
Grupa 1: we wtorki o godz. 16:00
Grupa 2: we wtorki o godz.16:00

Czas trwania

Zajęcia trwają dwie jednostki lekcyjne, tj. 1,5 godziny zegarowej (90 minut).

Koszt

1 zajęcia kosztują 60 zł.
Koszt miesięczny zależy od liczby zajęć w danym miesiącu i podany jest w harmonogramie dołączonym do umowy. Zajęcia nie odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy).

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Archipelagu Rozwoju na Mickiewicza 23 Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji znajdują się w zakładce Kontakt.

Liczebność grupy

Stawiamy na komfort edukacyjny Państwa dzieci, dlatego tworzymy małe grupy (ok. 8 osób). Dzięki temu możliwy jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Prowadząca

Grupa 1: mgr Ewa Skrzypa
Grupa 2: mgr Barbara Wenzka

Sposób rezerwacji

W celu rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę za zajęcia wrześniowe w wysokości 120 zł.

Konto do wpłaty: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, Mistrz Języka Grupa 1 lub 2). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com, celem kontaktu i sporządzenia umowy – zostanie przekazana Państwu umowa wraz z harmonogramem zajęć. 

Informacje dodatkowe

Grupa powstanie przy minimum 7 zgłoszonych uczestnikach, jeżeli grupa nie zostanie utworzona, wpłacone środki zostaną Państwu zwrócone.

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media