Laboratorium Słów

Zajęcia językowe i komunikacyjne dla dzieci

WhatsApp Image 2022-05-19 at 18.51.25 (2)
WhatsApp Image 2022-06-04 at 07.56.11
WhatsApp Image 2022-06-04 at 07.56.10

Od problemu do celu...

Bywa, że dziecko pomimo typowych doświadczeń szkolnych napotyka niepowodzenia w opanowaniu sprawności językowej – w zakresie czytania, czynności pisania i poprawnej pisowni. Dziecko wkłada wysiłek w uczenie się, jednak nie uzyskuje satysfakcjonujących (przede wszystkim dla niego samego) wyników. Specyficzne trudności w uczeniu się nie wynikają z braku wiedzy czy niskiej motywacji do pracy, jednak z biegiem czasu mogą przyczyniać się do narastających problemów szkolnych. Następstwem niepowodzeń szkolnych mogą być zmiany w psychice dziecka: niska samoocena i niechęć do nauki.

Dzięki naszym działaniom Twoje dziecko

Nauczy się uczyć

Pozna techniki skutecznego uczenia się.

Zbuduje motywację wewnętrzną

Uwierzy we swoje możliwości
i wzmocni poczucie własnej wartości.

Będzie lepiej czytać
i pisać

Udoskonali umiejętność czytania
i pisania. Nauczy się pisania dłuższych i krótszych form wypowiedzi.

Wzmocni relacje
i rozwinie kreatywność

Nauczy się budowania pozytywnych relacji w grupie i pozna kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Będzie wykorzystywać mądrze nowe technologie

Pozna efektywne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwinie się w sferze komunikacji

Pozna zasady skutecznej komunikacji. Nauczy się asertywnego wyrażania własnych uczuć.

Wierzymy, że każde dziecko ma potencjał i możliwość radzenia sobie z trudnościami, jakie napotyka. Nasze zajęcia przyczyniają się nie tylko do usprawniania zaburzonych funkcji oraz do zmniejszenia ilości popełnianych błędów,  ale – co równie ważne – wzmacniają u dziecka pozytywny wizerunek własnej osoby i motywują do pracy. Warsztaty odbywają się w atmosferze wsparcia, akceptacji, cierpliwości i życzliwości. Zadania są zawsze dobrane do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.

kids-1093758_1280

Co roku realizujemy inny (nowy) program zajęć dostosowany
do potrzeb indywidualnych uczestników.

Sposób rezerwacji

W celu rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę za zajęcia wrześniowe w wysokości 120 zł.

Konto do wpłaty: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, Laboratorium Słów). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com, celem kontaktu i sporządzenia umowy – zostanie przekazana Państwu umowa wraz z harmonogramem zajęć. 

Informacje dodatkowe

Grupa powstanie przy minimum 7 zgłoszonych uczestnikach, jeżeli grupa nie zostanie utworzona, wpłacone środki zostaną Państwu zwrócone.

Informacje organizacyjne o zajęciach

Wiek

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do klas II-IV szkoły podstawowej.

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się w wtorki o godz.16:00 od września do końca czerwca (tak, jak trwa rok szkolny).

Czas trwania

Zajęcia trwają dwie jednostki lekcyjne, tj. 1,5 godziny zegarowej (90 minut).

Koszt

1 zajęcia kosztują 60 zł.
Koszt miesięczny zależy od liczby zajęć w danym miesiącu i podany jest w harmonogramie dołączonym do umowy. Zajęcia nie odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy).

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Archipelagu Rozwoju przy Alei Mickiewicza 23. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji znajdują się w zakładce Kontakt.

Liczebność grupy

Stawiamy na komfort edukacyjny Państwa dzieci, dlatego tworzymy małe grupy (ok. 8 osób). Dzięki temu możliwy jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Prowadząca

mgr Iwona Nawrocka

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media