English Master

Język angielski
- przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

3_optimized
04
03

Znajomość języka angielskiego jest w dzisiejszym świecie niezbędna i otwiera wiele możliwości. Angielski to nie tylko słówka i gramatyka, ale również kultura czy umiejętność porozumiewania się. Niezwykle ważne jest wyksztalcenie kompetencji komunikacyjnej i znajomości języka, która umożliwi młodzieży komunikowanie się w różnych sytuacjach. Wspieranie młodego człowieka w rozwijaniu umiejętności językowych oraz rozwijanie pozytywnych postaw wobec nauki języka i zdobywania wiedzy, na pewno zaprocentują w przyszłości.

Jakie korzyści z uczęszczania na zajęcia będzie miał
„English Master”?

Poszerzy zasób słownictwa

Dzięki ciekawym zajęciom, opartym na metodach działających na różne zmysły, dziecko zwiększy swój zasób słownictwa.

Pozna i utrwali zagadnienia gramatyczne

Gramatyka nie musi być wcale nudna i żmudna. Będzie podawana i utrwalana w rozmaity sposób.

Pozna typowe zwroty

Stawiamy na dobrą komunikację, niezbędną w życiu codziennym, także podczas podróży i turystyki. Dlatego kładziemy nacisk również na praktykę językową, dotyczącą różnych sytuacji życiowych.

Zdobędzie motywację do nauki języka

Użyteczność poznawanej wiedzy i atmosfera sprzyjająca uczeniu się pozwolą odnaleźć motywację wewnętrzną.

Przygotuje się do egzaminu ósmoklasisty

Będzie trenować z arkuszem egzaminacyjnym, dzięki czemu przygotuje się merytorycznie i mentalnie do egzaminu ósmoklasisty.

Jak wyglądają zajęcia?

Nabywanie umiejętności będzie odbywać się w sposób intuicyjny poprzez kontakt z angielskim w przyjaznych warunkach oraz z wykorzystaniem technik aktywizujących, aby zwiększyć motywację młodzieży oraz ich kompetencje językowe. Zajęcia pozwolą gruntownie poznać omawiane zagadnienia i poświecić czas na praktyczne umiejętności.

school-909381_640

Informacje organizacyjne o zajęciach

Wiek

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej
do siódmej i ósmej klasy.

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się we wtorki od września do końca maja
o godz.17:45.

Czas trwania

Zajęcia trwają dwie jednostki lekcyjne, tj. 1,5 godziny zegarowej (90 minut).

Koszt

1 zajęcia kosztują 60 zł.
Koszt miesięczny zależy od liczby zajęć w danym miesiącu i podany jest w harmonogramie dołączonym do umowy. Zajęcia nie odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy).

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Archipelagu Rozwoju (Mickiewicza 23). Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji znajdują się w zakładce Kontakt.

Liczebność grupy

Stawiamy na komfort edukacyjny Państwa dzieci, dlatego tworzymy małe grupy (ok. 8 osób). Dzięki temu możliwy jest indywidualny rozwój każdego dziecka.

Prowadząca

mgr Izabela Kulasek

Sposób rezerwacji

W celu rezerwacji miejsca należy uiścić przedpłatę za zajęcia wrześniowe w wysokości 120 zł.

Konto do wpłaty: 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444 PKO BP Jarosław Dobrzyński Archipelag Rozwoju (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, English Master). Proszę równocześnie przesłać informację o zgłoszeniu na adres e-mail: j.w.dobrzynski@gmail.com, celem kontaktu i sporządzenia umowy – zostanie przekazana Państwu umowa wraz z harmonogramem zajęć. 

Informacje dodatkowe

Grupa powstanie przy minimum 7 zgłoszonych uczestnikach, jeżeli grupa nie zostanie utworzona, wpłacone środki zostaną Państwu zwrócone.

KONTAKT

Archipelag Rozwoju

Jarosław Dobrzyński

Aleja Mickiewicza 23

77-400 Złotów

NIP: 767-128-45-25

Nr konta: PKO BP 13 1020 3844 0000 1402 0179 9444

Telefon

E-mail

Social Media